Realizace zateplování – řešení stavebních detailů

Řešení stavebních detailů (ilustrační foto)

Jste architekt nebo projektant? Připravili jsme pro Vás nákresy jednotlivých technologických řešení.

Ceretherm VWS Ceramic na zdivo s půdorysně ustupujícím soklem

Schéma: Ceretherm VWS Ceramic na zdivo s půdorysně ustupujícím soklem
 1. Soklový profil
 2. Kotva pro ukotvení soklového profilu
 3. Malta Ceresit CT 85
 4. EPS desky
 5. Mechanická kotva
 6. Dvojitá výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 7. Malta Ceresit CT 85
 8. Lepidlo na dlaždice Ceresit CM 17
 9. Dlaždice Ceramic
 10. Spárovací hmota Ceresit CE 43
 11. PU tmel Ceresit CS 29
 12. Strop podzemního podlaží

Dilatace šířky do 35 mm

Schéma: Dilatace šířky do 35 mm
 1. Soklový profil
 2. Kotva
 3. Lepicí malta Ceresit
 4. Tepelná izolace
 5. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 6. Základní nátěr Ceresit
 7. Fasádní omítka Ceresit
 8. Hliníkový plech

Dodatečné mechanické ukotvení desek z minerální vlny s kolmým vláknem

Schéma: Dodatečné mechanické ukotvení desek z minerální vlny s kolmým vláknem
Šířka budovy Nároží
do 8 m 1,0 m
8 až 16 m 1,5 m
více než 16 m 2,0 m

Dodatečné mechanické ukotvení desek z minerální vlny s podélným vláknem

Schéma: Dodatečné mechanické ukotvení desek z minerální vlny s podélným vláknem
Šířka budovy Nároží
do 8 m 1,0 m
8 až 16 m 1,5 m
více než 16 m 2,0 m

Dodatečné mechanické ukotvení polystyrenových desek

Schéma: Dodatečné mechanické ukotvení polystyrenových desek
Šířka budovy Nároží
do 8 m 1,0 m
8 až 16 m 1,5 m
více než 16 m 2,0 m

Dodatečné vyztužení armovací vrstvy v rozích okenních (dveřních) otvorů

Schéma: Dodatečné vyztužení armovací vrstvy v rozích okenních (dveřních) otvorů

Izolace dilatační spáry páskou – přemostění dilatačním profilem

Schéma: Izolace dilatační spáry páskou – přemostění dilatačním profilem
 1. Dilatační páska
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem s maltou Ceresit
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. Dilatační profil

Izolace dilatační spáry páskou – přemostění polyuretanovým tmelem

Schéma: Izolace dilatační spáry páskou – přemostění polyuretanovým tmelem
 1. Dilatační páska
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem s maltou Ceresit
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. Polyuretanová výplň
 8. Polyuretanový tmel Ceresit CS 29

Izolace rohové dilatační spáry páskou – přemostění dilatačním profilem

Schéma: Izolace rohové dilatační spáry páskou – přemostění dilatačním profilem
 1. Dilatační páska
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem s maltou Ceresit
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. Dilatační profil

Izolace rohové dilatační spáry páskou – přemostění polyuretanovým tmelem

Schéma: Izolace rohové dilatační spáry páskou – přemostění polyuretanovým tmelem
 1. Dilatační páska
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem s maltou Ceresit
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. Polyuretanová výplň
 8. Polyuretanový tmel Ceresit CS 29

Napojení na okap dřevěné střechy

Schéma: Napojení na okap dřevěné střechy
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 4. Základní nátěr Ceresit
 5. Fasádní omítka Ceresit
 6. Akrylát Ceresit

Napojení na římsu dvojdílné ploché střechy

Schéma: Napojení na římsu dvojdílné ploché střechy
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 4. Základní nátěr Ceresit
 5. Fasádní omítka Ceresit
 6. Akrylát Ceresit

Napojení na strop nad průjezdem

Schéma: Napojení na strop nad průjezdem
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit

Napojení na ventilační mřížku

Schéma: Napojení na ventilační mřížku
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Kovové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. Akrylát Ceresit

Spodní hrana zateplovacích systémů

Schéma: Spodní hrana zateplovacích systémů
 1. Minerální vertikální izolace Ceresit CR 65 nebo CR 166
 2. Vápenocementová omítka
 3. Základní nátěr Ceresit CT 16
 4. Mozaiková omítka Ceresit CT 77
 5. Soklový profil
 6. Kotva
 7. Lepicí malta Ceresit
 8. Tepelná izolace
 9. Dvojitá zpevňovací vrstva síťoviny do výšky min. 2 m nad terénem
 10. Základní nátěr Ceresit
 11. Fasádní omítka Ceresit
 12. Strop podzemního podlaží

Zateplení atiky

Schéma: Zateplení atiky
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 4. Základní nátěr Ceresit
 5. Fasádní omítka Ceresit
 6. Akrylát Ceresit

Zateplení nadpraží

Schéma: Zateplení nadpraží
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. ISO Connect Outside (paropropustná fólie)
 8. ISO Connect Inside (parotěsná fólie)

Zateplení nadpraží okna osazeného v líci stěny

Schéma: Zateplení nadpraží okna osazeného v líci stěny
 1. Síťovina přilepená k podkladu
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou
 5. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 6. Základní nátěr Ceresit
 7. Fasádní omítka Ceresit
 8. Makrosil PA 124 (polyuretanový tmel)
 9. Makrosil FX 130 (akrylátový tmel)

Zateplení okenního rámu osazeného v líci stěny

Schéma: Zateplení okenního rámu osazeného v líci stěny
 1. Síťovina přilepená k podkladu
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou
 5. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 6. Základní nátěr Ceresit
 7. Fasádní omítka Ceresit
 8. Makroflex K 300 (komprimační páska)
 9. Makrosil FX 130 (akrylátový tmel)

Zateplení ostění

Schéma: Zateplení ostění
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. Makroflex K 300/K 600 (komprimační páska)

Zateplení parapetního zdiva

Schéma: Zateplení parapetního zdiva
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 4. Základní nátěr Ceresit
 5. Fasádní omítka Ceresit
 6. Makroflex K 300 (komprimační páska)
 7. ISO Connect Inside (parotěsná fólie)
 8. Akrylát Ceresit

Zateplení soklu budovy

Schéma: Zateplení soklu budovy
 1. Základní nátěr pod asfaltovou vertikální izolací Ceresit
 2. Asfaltová vertikální izolace Ceresit
 3. Ceresit CP 43
 4. Extrudovaný polystyren
 5. Dvojitá armovací vrstva síťoviny
 6. Základní nátěr Ceresit CT 16
 7. Mozaiková omítka Ceresit CT 77
 8. Akrylát Ceresit
 9. Soklový profil
 10. Kotva
 11. Lepidlo Ceresit
 12. Tepelná izolace
 13. Dvojitá zpevňovací vrstva síťoviny do výšky min. 2 m nad terénem
 14. Základní nátěr Ceresit
 15. Fasádní omítka Ceresit
 16. Strop podzemního podlaží

Zateplení vnějšího rohu budovy

Schéma: Zateplení vnějšího rohu budovy
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit

Zateplení vnitřního rohu budovy

Schéma: Zateplení vnitřního rohu budovy
 1. Lepicí malta Ceresit
 2. Tepelná izolace
 3. Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit

Zateplení zdiva pod oknem osazeným v líci stěny

Schéma: Zateplení zdiva pod oknem osazeným v líci stěny
 1. Síťovina přilepená k podkladu
 2. Lepicí malta Ceresit
 3. Tepelná izolace
 4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem
 5. Základní nátěr Ceresit
 6. Fasádní omítka Ceresit
 7. ISO Connect Outside (paropropustná fólie)
 8. ISO Connect Inside (parotěsná fólie)
 9. Akrylát Ceresit

Zateplení zdiva s půdorysně ustupujícím soklem

Schéma: Zateplení zdiva s půdorysně ustupujícím soklem
 1. Soklový profil
 2. Hmoždinka kotvící soklový profil
 3. Lepicí malta Ceresit
 4. Tepelná izolace
 5. Mechanická kotva
 6. Dvojitá výztužná vrstva síťoviny do výšky min. 2 m nad terénem
 7. Základní nátěr Ceresit
 8. Fasádní omítka Ceresit
 9. Strop podzemního podlaží


Systémová řešení Ceretherm

Devět systémů pro zateplení domu – jednoduchá řešení za použití špičkových materiálů ETICS.

Barevné spektrum

Pro všechny druhy omítek nabízíme širokou paletu barev. Vyberte si ze 204 druhů nátěrů.

Ucelená produktová řada

Kompletní program zateplení Vašeho domu s širokou nabídkou produktů Ceresit.

Stavební řešení
a postupy montáže

Nevíte si rady? Naše sekce rad a tipů Vám jistě pomůže při stavbě i aplikaci materiálu.